Vi förverkligar dina
idéer med omsorg

Vi hjälper dig med skräddarsydda inredningar till hotell, offentliga lokaler, kontor, butiker, restauranger, caféer, med mera. Printing Friends jobbar bara med modern grafisk teknik som gör det möjligt att förverkliga dina idéer och koncept, snabbt och kostnadseffektivt jämfört med traditionella metoder.

Alla slags material

Vi har erfarenhet av att printa på glas, kakel, trä, tyg, papper och ljudabsorbenter och har färger som passar för ett flertal material. Vi som jobbar på Printing Friends har arbetat länge med brandklassade och Greenguard-certifierade material för känsliga miljöer som sjukhus, skolor och andra offentliga lokaler.

Effektiv produktion

Med vår moderna utrustning och vår erfarenhet kan vi producera din inredning snabbt. Även kortare serier och  enstaka exemplar på ett ekonomiskt sätt.

Miljömässigt hållbar produktion

Vi vill erbjuda produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför har vi ett helhetsperspektiv på vår miljöpåverkan och kan garantera att 100% av vår energianvändning är från vindkraft.