Case: Readly

Design:

Semuel Souhuwat

Beskrivning:

Pop-up butik på uppdrag av Readly. 200 kvm väggar, golv, fönster och tak printat och monterat på 2 dagar.

Produktion

StickerCompany BV